علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2002-6)

عنوان : ( بررسي عملكرد رشد و بازدهي استفاده از نيتروژن در پاسخ به كمبود متيونين در جوجه هاي گوشتي )

نویسندگان: حسن نصیری مقدم , محسن دانش مسگران ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200129,
author = {نصیری مقدم, حسن and دانش مسگران, محسن},
title = {بررسي عملكرد رشد و بازدهي استفاده از نيتروژن در پاسخ به كمبود متيونين در جوجه هاي گوشتي},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2002},
month = {June},
issn = {1028-3099},
keywords = {جوجه هاي گوشتي، متيونين، نيتروژن و اسيد اوريك.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي عملكرد رشد و بازدهي استفاده از نيتروژن در پاسخ به كمبود متيونين در جوجه هاي گوشتي
%A نصیری مقدم, حسن
%A دانش مسگران, محسن
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2002

[Download]