علوم آب و خاک, سال (2001-3)

عنوان : ( تاثير آبياري با فاضلاب بر عملكرد و كيفيت كاهو و برخي ويژگي هاي خاكپ )

نویسندگان: غلامحسین حق نیا , امین علیزاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200138,
author = {حق نیا, غلامحسین and علیزاده, امین},
title = {تاثير آبياري با فاضلاب بر عملكرد و كيفيت كاهو و برخي ويژگي هاي خاكپ},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2001},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
keywords = {پساب، آبياري، كاهو، عملكرد، آلودگي ميكروبي},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثير آبياري با فاضلاب بر عملكرد و كيفيت كاهو و برخي ويژگي هاي خاكپ
%A حق نیا, غلامحسین
%A علیزاده, امین
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2001

[Download]