تحقیقات جغرافیایی, سال (2002-8)

عنوان : ( اثرات تغيير اقليم بر افزايش مصرف آب كشاورزي در دشت مشهد )

نویسندگان: امین علیزاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200153,
author = {علیزاده, امین},
title = {اثرات تغيير اقليم بر افزايش مصرف آب كشاورزي در دشت مشهد},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2002},
month = {August},
issn = {1019-7052},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات تغيير اقليم بر افزايش مصرف آب كشاورزي در دشت مشهد
%A علیزاده, امین
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2002

[Download]