اقتصاد کشاورزی و توسعه, سال (2002-3)

عنوان : ( مزيت نسبي ايران در توليد و صادرات پسته )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200155,
author = {سلیمی فر, مصطفی},
title = {مزيت نسبي ايران در توليد و صادرات پسته},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1022-4211},
keywords = {پسته، توليد، مزيت نسبي آشكار، هزينه منابع داخلي، كارايي بازار، نرخ ارز، نرخ حمايت مؤثر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مزيت نسبي ايران در توليد و صادرات پسته
%A سلیمی فر, مصطفی
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2002

[Download]