علوم و تکنولوژی پلیمر, سال (2002-8)

عنوان : ( بررسي مزيت هاي نسبي آشكار شده كالاهاي صادراتي استان خراسان 78-1370 )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200158,
author = {سلیمی فر, مصطفی},
title = {بررسي مزيت هاي نسبي آشكار شده كالاهاي صادراتي استان خراسان 78-1370},
journal = {علوم و تکنولوژی پلیمر},
year = {2002},
month = {August},
issn = {1016-3255},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي مزيت هاي نسبي آشكار شده كالاهاي صادراتي استان خراسان 78-1370
%A سلیمی فر, مصطفی
%J علوم و تکنولوژی پلیمر
%@ 1016-3255
%D 2002

[Download]