علوم پایه پزشکی ایران, سال (2002-6)

عنوان : ( بررسي اختصاصات كمي و كيفي درماتو گليفيك بيماران ديابتي وابسته به انسولين (IDDM) در استان مركزي )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200160,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {بررسي اختصاصات كمي و كيفي درماتو گليفيك بيماران ديابتي وابسته به انسولين (IDDM) در استان مركزي},
journal = {علوم پایه پزشکی ایران},
year = {2002},
month = {June},
issn = {2008-3874},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي اختصاصات كمي و كيفي درماتو گليفيك بيماران ديابتي وابسته به انسولين (IDDM) در استان مركزي
%A مهدوی شهری, ناصر
%J علوم پایه پزشکی ایران
%@ 2008-3874
%D 2002

[Download]