تحقیقات دامپزشکی, دوره (58), شماره (1), سال (2003-3) , صفحات (33-36)

عنوان : ( تاثیر بی حسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب )

نویسندگان: کامران سرداری , مهرداد مهری , حسین کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لنگش، بیحسی موضعی، مفصل بین انگشتی پایینی، اسب.

کلمات کلیدی

, لنگش, بیحسی موضعی, مفصل بین انگشتی پایینی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200168,
author = {سرداری, کامران and مهری, مهرداد and حسین کاظمی},
title = {تاثیر بی حسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب},
journal = {تحقیقات دامپزشکی},
year = {2003},
volume = {58},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-2525},
pages = {33--36},
numpages = {3},
keywords = {لنگش، بیحسی موضعی، مفصل بین انگشتی پایینی، اسب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر بی حسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب
%A سرداری, کامران
%A مهری, مهرداد
%A حسین کاظمی
%J تحقیقات دامپزشکی
%@ 2008-2525
%D 2003

[Download]