دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2002-3)

عنوان : ( محاسبه تهويه طبيعي ساختمان با استفاده از تحليل حلقوي )

نویسندگان: محمد مقیمان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200176,
author = {مقیمان, محمد},
title = {محاسبه تهويه طبيعي ساختمان با استفاده از تحليل حلقوي},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1028-3080},
keywords = {تهويه طبيعي، تحليل حلقوي، اثر باد، اثر دودكش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محاسبه تهويه طبيعي ساختمان با استفاده از تحليل حلقوي
%A مقیمان, محمد
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2002

[Download]