مواد پیشرفته در مهندسی, سال (2002-2)

عنوان : ( تحليل عددي ميدان جريان سه بعدي حول يك كره در رينولدزهاي پايين به روش مختصات منطبق بر مرز )

نویسندگان: سیدمحمدرضا مدرس رضوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200187,
author = {مدرس رضوی, سیدمحمدرضا},
title = {تحليل عددي ميدان جريان سه بعدي حول يك كره در رينولدزهاي پايين به روش مختصات منطبق بر مرز},
journal = {مواد پیشرفته در مهندسی},
year = {2002},
month = {February},
issn = {۲۲۵۱-۶۰۰X},
keywords = {كره جامد، برخاستگي، تحليل سه بعدي، مختصات منطبق بر مرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحليل عددي ميدان جريان سه بعدي حول يك كره در رينولدزهاي پايين به روش مختصات منطبق بر مرز
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%J مواد پیشرفته در مهندسی
%@ ۲۲۵۱-۶۰۰X
%D 2002

[Download]