چهارمين كنفرانس سراسري روستا و انرژي , 2001-02-21

عنوان : ( طراحي، ساخت و بررسي فني و اقتصادي يك حمام خورشيدي نمونه در روستاي فتح آباد، استان خراسان )

نویسندگان: علی کیانی فر ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200199,
author = {کیانی فر, علی},
title = {طراحي، ساخت و بررسي فني و اقتصادي يك حمام خورشيدي نمونه در روستاي فتح آباد، استان خراسان},
booktitle = {چهارمين كنفرانس سراسري روستا و انرژي},
year = {2001},
keywords = {طراحي و ساخت حمام خورشيدي، بازده حرارتي، استان خراسان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحي، ساخت و بررسي فني و اقتصادي يك حمام خورشيدي نمونه در روستاي فتح آباد، استان خراسان
%A کیانی فر, علی
%J چهارمين كنفرانس سراسري روستا و انرژي
%D 2001

[Download]