سومين همايش ملي انرژي , 2001-04-21

عنوان : ( بررسي و بهينه سازي انرژي مصرفي صنايع در شهرك صنعتي كلات(مطالعات موردي) )

نویسندگان: علی کیانی فر ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200201,
author = {کیانی فر, علی},
title = {بررسي و بهينه سازي انرژي مصرفي صنايع در شهرك صنعتي كلات(مطالعات موردي)},
booktitle = {سومين همايش ملي انرژي},
year = {2001},
keywords = {انرژي مصرفي صنايع - بهينه سازي - شهرك صنعتي كلات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي و بهينه سازي انرژي مصرفي صنايع در شهرك صنعتي كلات(مطالعات موردي)
%A کیانی فر, علی
%J سومين همايش ملي انرژي
%D 2001

[Download]