اولين همايش بهينه سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان , 2002-02-20

عنوان : ( عوامل و شيوه هاي موثر در افزايش توليد آب شيرين كن هاي خورشيدي )

نویسندگان: علی کیانی فر ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200202,
author = {کیانی فر, علی},
title = {عوامل و شيوه هاي موثر در افزايش توليد آب شيرين كن هاي خورشيدي},
booktitle = {اولين همايش بهينه سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان},
year = {2002},
keywords = {آب شيرين كن خورشيدي - عوامل موثر - افزايش راندمان - آب مقطر - نرخ چگالش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل و شيوه هاي موثر در افزايش توليد آب شيرين كن هاي خورشيدي
%A کیانی فر, علی
%J اولين همايش بهينه سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان
%D 2002

[Download]