اولين همايش بهينه سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان , 2002-02-20

عنوان : ( انتخاب قطر بهينه لوله هاي انتقال آب )

نویسندگان: علی کیانی فر ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200212,
author = {کیانی فر, علی},
title = {انتخاب قطر بهينه لوله هاي انتقال آب},
booktitle = {اولين همايش بهينه سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان},
year = {2002},
keywords = {انتقال آب- مشخصات جريان - آناليز اقتصادي},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتخاب قطر بهينه لوله هاي انتقال آب
%A کیانی فر, علی
%J اولين همايش بهينه سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان
%D 2002

[Download]