سومين همايش ملي انرژي , 2001-04-21

عنوان : ( بازيافت انرژي از سيستم تهويه اتاق جراحي )

نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200213,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {بازيافت انرژي از سيستم تهويه اتاق جراحي},
booktitle = {سومين همايش ملي انرژي},
year = {2001},
keywords = {بازيافت انرژي، مبدل حرارتي، لوله حرارتي، اتاق جراحي},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازيافت انرژي از سيستم تهويه اتاق جراحي
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J سومين همايش ملي انرژي
%D 2001

[Download]