اولين همايش سراسري فن اوري پيلهاي سوختي , 2001-10-03

عنوان : ( كاربرد پيل هاي سوختي در توليد انرژي در نيروگاه ها )

نویسندگان: اصغر برادران رحیمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200216,
author = {برادران رحیمی, اصغر},
title = {كاربرد پيل هاي سوختي در توليد انرژي در نيروگاه ها},
booktitle = {اولين همايش سراسري فن اوري پيلهاي سوختي},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T كاربرد پيل هاي سوختي در توليد انرژي در نيروگاه ها
%A برادران رحیمی, اصغر
%J اولين همايش سراسري فن اوري پيلهاي سوختي
%D 2001

[Download]