سومين همايش ملي انرژي , 2001-04-21

عنوان : ( طراحي مقدماتي يك سيستم كرايوژيك براي مايع كردن هيدروژن )

نویسندگان: سیدمحمود موسوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200235,
author = {موسوی, سیدمحمود},
title = {طراحي مقدماتي يك سيستم كرايوژيك براي مايع كردن هيدروژن},
booktitle = {سومين همايش ملي انرژي},
year = {2001},
keywords = {كرايوژيك، مايع سازي هيدروژن، روش ليند - هامپسون، هيدروژن اورتو و پارا، طراحي مقدماتي},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحي مقدماتي يك سيستم كرايوژيك براي مايع كردن هيدروژن
%A موسوی, سیدمحمود
%J سومين همايش ملي انرژي
%D 2001

[Download]