ششمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران , 2001-04-21

عنوان : ( مدلسازي و شبيه سازي فرايند نانوفيلتراسيون براي املاح زدايي آب پنير )

نویسندگان: سیدمحمود موسوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200238,
author = {موسوی, سیدمحمود},
title = {مدلسازي و شبيه سازي فرايند نانوفيلتراسيون براي املاح زدايي آب پنير},
booktitle = {ششمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازي و شبيه سازي فرايند نانوفيلتراسيون براي املاح زدايي آب پنير
%A موسوی, سیدمحمود
%J ششمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران
%D 2001

[Download]