دانشکده فنی دانشگاه تبریز, سال (2000--1)

عنوان : ( بررسي تاثير جوانه زائي بر نحوه انجماد و ساختار چدن نشكن )

نویسندگان: ابوالفضل باباخانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200239,
author = {باباخانی, ابوالفضل},
title = {بررسي تاثير جوانه زائي بر نحوه انجماد و ساختار چدن نشكن},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تبریز},
year = {2000},
month = {November},
issn = {1029-8568},
keywords = {چدن نشكن، جوانه زائي، گرافيت كروي، مقاومت به ضربه، مش بندي},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي تاثير جوانه زائي بر نحوه انجماد و ساختار چدن نشكن
%A باباخانی, ابوالفضل
%J دانشکده فنی دانشگاه تبریز
%@ 1029-8568
%D 2000

[Download]