دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2000-7)

عنوان : ( برش گيوتيني دو بعدي با ارزش دهي به ضايعات )

نویسندگان: محمود نقیب زاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200240,
author = {نقیب زاده, محمود},
title = {برش گيوتيني دو بعدي با ارزش دهي به ضايعات},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2000},
month = {July},
issn = {1028-3080},
keywords = {برش دوبعدي، ارزش گذاري ضايعات، روش اكتشافي، گرافAND/OR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برش گيوتيني دو بعدي با ارزش دهي به ضايعات
%A نقیب زاده, محمود
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2000

[Download]