ششمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران - دانشگاه اصفهان ايران , 2001-02-20

عنوان : ( روش جديد فازي جهت تحصيص پهناي باند در شبكه هاي ATM )

نویسندگان: محمدحسین یغمائی مقدم ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200242,
author = {یغمائی مقدم, محمدحسین},
title = {روش جديد فازي جهت تحصيص پهناي باند در شبكه هاي ATM},
booktitle = {ششمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران - دانشگاه اصفهان ايران},
year = {2001},
keywords = {كنترل كننده هاي فازي، كنترل ترافيك، شبكه هايATM ،تخصيص پهناي باند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش جديد فازي جهت تحصيص پهناي باند در شبكه هاي ATM
%A یغمائی مقدم, محمدحسین
%J ششمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران - دانشگاه اصفهان ايران
%D 2001

[Download]