ششمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران - دانشگاه اصفهان ايران , 2001-02-20

عنوان : ( كنترل هوشمند چراغ هاي ترافيك با استفاده از كنترل كننده هاي فازي )

نویسندگان: محمدحسین یغمائی مقدم ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200243,
author = {یغمائی مقدم, محمدحسین},
title = {كنترل هوشمند چراغ هاي ترافيك با استفاده از كنترل كننده هاي فازي},
booktitle = {ششمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران - دانشگاه اصفهان ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T كنترل هوشمند چراغ هاي ترافيك با استفاده از كنترل كننده هاي فازي
%A یغمائی مقدم, محمدحسین
%J ششمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران - دانشگاه اصفهان ايران
%D 2001

[Download]