هفتمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران مركز تحقيقات مخابرات ايران , 2002-02-26

عنوان : ( برش بهينه دو بعدي با ارزش دهي به ضايعات )

نویسندگان: محمود نقیب زاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200244,
author = {نقیب زاده, محمود},
title = {برش بهينه دو بعدي با ارزش دهي به ضايعات},
booktitle = {هفتمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران مركز تحقيقات مخابرات ايران},
year = {2002},
keywords = {برش دوبعدي، ارزش گذاري ضايعات، روش اكتشافي، گراف AND/OR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برش بهينه دو بعدي با ارزش دهي به ضايعات
%A نقیب زاده, محمود
%J هفتمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران مركز تحقيقات مخابرات ايران
%D 2002

[Download]