بین المللی علوم مهندسی, سال (2001-6)

عنوان : ( ضايعات اقتصادي انساني ناشي از تصادفات جاده اي ايران )

نویسندگان: اسماعیل آیتی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200246,
author = {آیتی, اسماعیل},
title = {ضايعات اقتصادي انساني ناشي از تصادفات جاده اي ايران},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2001},
month = {June},
issn = {1018-7375},
keywords = {تصادف، ترافيك، جاده، هزينه، جان، معلوليت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضايعات اقتصادي انساني ناشي از تصادفات جاده اي ايران
%A آیتی, اسماعیل
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2001

[Download]