دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2001--1)

عنوان : ( تثبيت خاك هاي منتخب از حاشيه شرقي كوير نمك با آهك و سيمان )

نویسندگان: یونس نیازی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200259,
author = {نیازی, یونس},
title = {تثبيت خاك هاي منتخب از حاشيه شرقي كوير نمك با آهك و سيمان},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2001},
month = {November},
issn = {1028-3080},
keywords = {خاك هاي كويري، تثبيت، آهك، تثبيت، سيمان، روسازي},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تثبيت خاك هاي منتخب از حاشيه شرقي كوير نمك با آهك و سيمان
%A نیازی, یونس
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2001

[Download]