دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2001-3)

عنوان : ( توسعه روش سري مودال براي تحليل رفتار سيستمهاي غير خطي و كاربرد ان در سيستمهاي قدرت تحت استرس )

نویسندگان: ناصر پریز ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200260,
author = {پریز, ناصر},
title = {توسعه روش سري مودال براي تحليل رفتار سيستمهاي غير خطي و كاربرد ان در سيستمهاي قدرت تحت استرس},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1028-3080},
keywords = {شكل نرمال ميدانهاي برداري غير خطي _ سيستمهاي قدرت تحت استرس _ تداخل غير خطي مودها _ مودال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه روش سري مودال براي تحليل رفتار سيستمهاي غير خطي و كاربرد ان در سيستمهاي قدرت تحت استرس
%A پریز, ناصر
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2001

[Download]