اولين كنفرانس ملي بررسي راهكاراهاي مقابله با بحران اب , 2002-03-09

عنوان : ( ارزيابي عملكرد مدل هاي هيدرولوژيك در حوزه هاي آبريز معرف (امامه و كسيليان) )

نویسندگان: محمدباقر شریفی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200261,
author = {شریفی, محمدباقر},
title = {ارزيابي عملكرد مدل هاي هيدرولوژيك در حوزه هاي آبريز معرف (امامه و كسيليان)},
booktitle = {اولين كنفرانس ملي بررسي راهكاراهاي مقابله با بحران اب},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزيابي عملكرد مدل هاي هيدرولوژيك در حوزه هاي آبريز معرف (امامه و كسيليان)
%A شریفی, محمدباقر
%J اولين كنفرانس ملي بررسي راهكاراهاي مقابله با بحران اب
%D 2002

[Download]