پنجمين كنفرانس بين المللي عمران , 2000-05-08

عنوان : ( توليد جريان مصنوعي رودخانه ها به منظور كاربرد در برنامه ريزي اتفاقي منابع آب )

نویسندگان: محمدباقر شریفی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200264,
author = {شریفی, محمدباقر},
title = {توليد جريان مصنوعي رودخانه ها به منظور كاربرد در برنامه ريزي اتفاقي منابع آب},
booktitle = {پنجمين كنفرانس بين المللي عمران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توليد جريان مصنوعي رودخانه ها به منظور كاربرد در برنامه ريزي اتفاقي منابع آب
%A شریفی, محمدباقر
%J پنجمين كنفرانس بين المللي عمران
%D 2000

[Download]