همايش نانوتكنولوژي انقلاب صنعتي اينده - بخش فني مهندسي , 2002-02-20

عنوان : ( نانوفيلتراسيون و كاربردهاي آن )

نویسندگان: سیدمحمود موسوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200265,
author = {موسوی, سیدمحمود},
title = {نانوفيلتراسيون و كاربردهاي آن},
booktitle = {همايش نانوتكنولوژي انقلاب صنعتي اينده - بخش فني مهندسي},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نانوفيلتراسيون و كاربردهاي آن
%A موسوی, سیدمحمود
%J همايش نانوتكنولوژي انقلاب صنعتي اينده - بخش فني مهندسي
%D 2002

[Download]