پنجمين كنفرانس بين المللي عمران , 2000-05-08

عنوان : ( بررسي جريان آشفته در اطراف يك بازشدگي ناگهاني در كانال روباز )

نویسندگان: محمود فغفور مغربی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200266,
author = {فغفور مغربی, محمود},
title = {بررسي جريان آشفته در اطراف يك بازشدگي ناگهاني در كانال روباز},
booktitle = {پنجمين كنفرانس بين المللي عمران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي جريان آشفته در اطراف يك بازشدگي ناگهاني در كانال روباز
%A فغفور مغربی, محمود
%J پنجمين كنفرانس بين المللي عمران
%D 2000

[Download]