پنجمين كنفرانس بين المللي عمران , 2000-05-08

عنوان : ( جريان هاي آشفته و مدل هاي آشفتگي )

نویسندگان: محمود فغفور مغربی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200268,
author = {فغفور مغربی, محمود},
title = {جريان هاي آشفته و مدل هاي آشفتگي},
booktitle = {پنجمين كنفرانس بين المللي عمران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جريان هاي آشفته و مدل هاي آشفتگي
%A فغفور مغربی, محمود
%J پنجمين كنفرانس بين المللي عمران
%D 2000

[Download]