پنجمين كنفرانس بين المللي عمران , 2000-05-08

عنوان : ( پيش بيني تقاضاي آب با شبكه هاي عصبي مصنوعي )

نویسندگان: محمدباقر شریفی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200271,
author = {شریفی, محمدباقر},
title = {پيش بيني تقاضاي آب با شبكه هاي عصبي مصنوعي},
booktitle = {پنجمين كنفرانس بين المللي عمران},
year = {2000},
keywords = {شبكه هاي عصبي مصنوعي، پيش بيني تقاضاي آب، سيستم هاي آبرساني},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پيش بيني تقاضاي آب با شبكه هاي عصبي مصنوعي
%A شریفی, محمدباقر
%J پنجمين كنفرانس بين المللي عمران
%D 2000

[Download]