همايش بازشناسي انديشه هاي دكتر علي شريعتي , 2000-10-11

عنوان : ( آرمان ها، دردآگاهيها و غمها دكتر شريعتي )

نویسندگان: حسین رزم جو ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200278,
author = {رزم جو, حسین},
title = {آرمان ها، دردآگاهيها و غمها دكتر شريعتي},
booktitle = {همايش بازشناسي انديشه هاي دكتر علي شريعتي},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آرمان ها، دردآگاهيها و غمها دكتر شريعتي
%A رزم جو, حسین
%J همايش بازشناسي انديشه هاي دكتر علي شريعتي
%D 2000

[Download]