تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2002-3)

عنوان : ( عوامل ركود صنايع دستي در نواحي روستايي شهرستان مشهد )

نویسندگان: سیدحسن مطیعی لنگرودی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200283,
author = {مطیعی لنگرودی, سیدحسن},
title = {عوامل ركود صنايع دستي در نواحي روستايي شهرستان مشهد},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل ركود صنايع دستي در نواحي روستايي شهرستان مشهد
%A مطیعی لنگرودی, سیدحسن
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2002

[Download]