تحقیقات جغرافیایی, سال (2001-8)

عنوان : ( تحليل كمي روند رشد و تحولات اشتغال در استان خراسان در دو دهه 65-1355 و 75 - 1365 )

نویسندگان: حمید شایان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200284,
author = {شایان, حمید},
title = {تحليل كمي روند رشد و تحولات اشتغال در استان خراسان در دو دهه 65-1355 و 75 - 1365},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2001},
month = {August},
issn = {1019-7052},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحليل كمي روند رشد و تحولات اشتغال در استان خراسان در دو دهه 65-1355 و 75 - 1365
%A شایان, حمید
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2001

[Download]