نامه فرهنگستان, سال (2002-2)

عنوان : ( تاثير اضافه برداشت در شور شدن آبخان دشت جنگل (تربت حيدريه) )

نویسندگان: سعداله ولایتی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200295,
author = {ولایتی, سعداله},
title = {تاثير اضافه برداشت در شور شدن آبخان دشت جنگل (تربت حيدريه)},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2002},
month = {February},
issn = {1025-0832},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثير اضافه برداشت در شور شدن آبخان دشت جنگل (تربت حيدريه)
%A ولایتی, سعداله
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2002

[Download]