رويكرد فرهنگي به جغرافيا - جغرافيا بستري براي گفتگوي تمدنها , 2000-05-15

عنوان : ( مقدمه اي بر توسعه انساني و عوامل موثر بر آن در كشورهاي اسلامي )

نویسندگان: حمید شایان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200299,
author = {شایان, حمید},
title = {مقدمه اي بر توسعه انساني و عوامل موثر بر آن در كشورهاي اسلامي},
booktitle = {رويكرد فرهنگي به جغرافيا - جغرافيا بستري براي گفتگوي تمدنها},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقدمه اي بر توسعه انساني و عوامل موثر بر آن در كشورهاي اسلامي
%A شایان, حمید
%J رويكرد فرهنگي به جغرافيا - جغرافيا بستري براي گفتگوي تمدنها
%D 2000

[Download]