همايش توانمنديهاي جغرافيا در برنامه ريزيهاي توسعه , 2002-01-02

عنوان : ( نقش خشكسالي هاي اخير در تشديد بحران آب استان خراسان. )

نویسندگان: سعداله ولایتی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200302,
author = {ولایتی, سعداله},
title = {نقش خشكسالي هاي اخير در تشديد بحران آب استان خراسان.},
booktitle = {همايش توانمنديهاي جغرافيا در برنامه ريزيهاي توسعه},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش خشكسالي هاي اخير در تشديد بحران آب استان خراسان.
%A ولایتی, سعداله
%J همايش توانمنديهاي جغرافيا در برنامه ريزيهاي توسعه
%D 2002

[Download]