تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2000-9)

عنوان : ( اسكندر و اسكندرنامه ها بحثي از مبحث حماسه هاي تاريخي در ادبيات فارسي )

نویسندگان: حسین رزم جو ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200307,
author = {رزم جو, حسین},
title = {اسكندر و اسكندرنامه ها بحثي از مبحث حماسه هاي تاريخي در ادبيات فارسي},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2000},
month = {September},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اسكندر و اسكندرنامه ها بحثي از مبحث حماسه هاي تاريخي در ادبيات فارسي
%A رزم جو, حسین
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2000

[Download]