تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2001-6)

عنوان : ( كهن الگوي حيات و جاودانگي در آيين ها )

نویسندگان: مهدخت پورخالقی چترودی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200313,
author = {پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {كهن الگوي حيات و جاودانگي در آيين ها},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2001},
month = {June},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T كهن الگوي حيات و جاودانگي در آيين ها
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2001

[Download]