همايش بزرگداشت بابا طاهر - همدان , 2000-08-31

عنوان : ( بابا طاهر ، عادفي سوته دل در هاله اي از واقعيت و اسطوره )

نویسندگان: محمد مهدی ناصح ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200331,
author = {ناصح, محمد مهدی},
title = {بابا طاهر ، عادفي سوته دل در هاله اي از واقعيت و اسطوره},
booktitle = {همايش بزرگداشت بابا طاهر - همدان},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بابا طاهر ، عادفي سوته دل در هاله اي از واقعيت و اسطوره
%A ناصح, محمد مهدی
%J همايش بزرگداشت بابا طاهر - همدان
%D 2000

[Download]