خلاصه مقالات سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2002-10-29

عنوان : ( بروز وقوع آدنومیوزیس در گاوهای شیری مبتلا به بیماریهای تولید مثل )

نویسندگان: مسعود طالب خان گروسی , پرویز هورشتی , فرهنگ ساسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه مقاله در پیوست مقاله است.

کلمات کلیدی

این خلاصه مقاله کلید واژگان ندارد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200357,
author = {طالب خان گروسی, مسعود and پرویز هورشتی and فرهنگ ساسانی},
title = {بروز وقوع آدنومیوزیس در گاوهای شیری مبتلا به بیماریهای تولید مثل},
booktitle = {خلاصه مقالات سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2002},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {این خلاصه مقاله کلید واژگان ندارد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بروز وقوع آدنومیوزیس در گاوهای شیری مبتلا به بیماریهای تولید مثل
%A طالب خان گروسی, مسعود
%A پرویز هورشتی
%A فرهنگ ساسانی
%J خلاصه مقالات سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2002

[Download]