خلاصه مقالات سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2002-10-29

عنوان : ( بررسی آلودگی سیستم تولید مثل گاوهای شیری به باکتری هموفیلیوس سومنوس )

نویسندگان: مسعود طالب خان گروسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به پیوست می باشد

کلمات کلیدی

ندارد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200358,
author = {طالب خان گروسی, مسعود},
title = {بررسی آلودگی سیستم تولید مثل گاوهای شیری به باکتری هموفیلیوس سومنوس},
booktitle = {خلاصه مقالات سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ندارد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلودگی سیستم تولید مثل گاوهای شیری به باکتری هموفیلیوس سومنوس
%A طالب خان گروسی, مسعود
%J خلاصه مقالات سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2002

[Download]