کتابچه خلاصه مقالات بیست و دومین کنگره جهانی بیماریهای گاو , 2002-07-18

Title : Analysis of disposition in twin calving ( Analysis of disposition in twin calving )

Authors: Massoud Talebkhan Garoussi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

به پیوست می باشد

Keywords

ندارد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200359,
author = {Talebkhan Garoussi, Massoud},
title = {Analysis of disposition in twin calving},
booktitle = {کتابچه خلاصه مقالات بیست و دومین کنگره جهانی بیماریهای گاو},
year = {2002},
location = {هانوور, GERMANY},
keywords = {ندارد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Analysis of disposition in twin calving
%A Talebkhan Garoussi, Massoud
%J کتابچه خلاصه مقالات بیست و دومین کنگره جهانی بیماریهای گاو
%D 2002

[Download]