دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2002-02-12

عنوان : ( تکنیک شستشوی برونکو آلوئولر با لوله ژژنوستومی بکر Baker در گوساله )

نویسندگان: غلامرضا محمدی , علی رضاخانی , سعید نظیفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه با استفاده از ست ژژنوستومی بکر اقدام به اخذ نمونه BAL از 16 راس گوساله 4 تا 10 ماه با میانگین وزن 160 کیلو گرم گردید.سپس برروی نمونه اخذ شده آزمایشات سیتولوژی ومیکروبشناختی شد. نتایج حاصل با یافته های محققین دیگر مقایسه شد.

کلمات کلیدی

, مایع برونکوآلوئولر, ژژنوستومی بکر, گوساله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200361,
author = {محمدی, غلامرضا and علی رضاخانی and سعید نظیفی},
title = {تکنیک شستشوی برونکو آلوئولر با لوله ژژنوستومی بکر Baker در گوساله},
booktitle = {دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مایع برونکوآلوئولر،ژژنوستومی بکر، گوساله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکنیک شستشوی برونکو آلوئولر با لوله ژژنوستومی بکر Baker در گوساله
%A محمدی, غلامرضا
%A علی رضاخانی
%A سعید نظیفی
%J دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2002

[Download]