اولین همایش سیستم های دفاعی هوشمند , 2002-05-07

عنوان : ( نقش قابلیت اطمینان در سیستمهای دفاعی هوشمند و نحوه ارتقاء قابلیت امادگی عملیاتی تسلیحات نظامی )

نویسندگان: علی پیروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله دستاوردهای حاصله از تحقیقات در خصوص قابلیت اطمینان و آمادگی عملیاتی سیستمهای دفاعی هوشمند ارائه می گردند. از آنجا که جزئیات کار انجام شده بلحاظ ماهیت دفاعی آن قابل انتشار نمی باشد چارجوب علمی تحقیقات انجام شده عرضه می گردد. قابلیت اطمینان سیستمهاى دفاعى هوشمند از مهمترین مباحث در کلیه مراحل از طراحى تا ساخت و تولید و بهره بردارى و انباردارى و تعمیر و نگهدارى و بکارگیرى مىباشد. قابلیت اطمینان و آمادگى عملیاتى تسلیحات نظامى نقش برجسته اى در دفاع ا ز تمامیت ارضى و کیان میهن اسلامى داشته و مى توانند بعنوان عوامل بازدارنده نیز بکار آیند. از جمله عواملى که به دشمن متصور جرات اقدام به تجاوز به حریم کشور را مى دهند احتمال پایین بودن سطح قابلیت اطمینان سیستم هاى دفاعى و قابلیت آمادگى عملیاتى تسلیحات نظامى است. فرسودگی ناشی از گذشت زما ن چه در حالت بهره برداری و چه در حالت اقامت تسلیحات در انبار, منسوخ شدن برخی فنآوریها در جهان و خروج قطعات مصرف شده در تسلیحات دفاعی کشور از خط پشتیبانی و تولید کارخانجات سازنده و عدم دسترسى به قطعات یدکى براى تسلیحات موجود بنا به دلایل متعدد سیاسی از جمله عواملى هستند که می توانند منجر به کاهش قابلیت اطمینان و آمادگى عملیاتى تسلیحات شوند.

کلمات کلیدی

, قابلیت اطمینان , امادگی عملیاتی , اثر بخشی سیتمهای دفاعی , تعمیر و نگهداری , نرخ خرابی, افزونگی, خود ازمائی, خطاپذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200365,
author = {پیروی, علی},
title = {نقش قابلیت اطمینان در سیستمهای دفاعی هوشمند و نحوه ارتقاء قابلیت امادگی عملیاتی تسلیحات نظامی},
booktitle = {اولین همایش سیستم های دفاعی هوشمند},
year = {2002},
location = {تهران},
keywords = {قابلیت اطمینان - امادگی عملیاتی - اثر بخشی سیتمهای دفاعی - تعمیر و نگهداری - نرخ خرابی- افزونگی- خود ازمائی- خطاپذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش قابلیت اطمینان در سیستمهای دفاعی هوشمند و نحوه ارتقاء قابلیت امادگی عملیاتی تسلیحات نظامی
%A پیروی, علی
%J اولین همایش سیستم های دفاعی هوشمند
%D 2002

[Download]