هفتمين كنگره ملي خوردگي , 2001-04-23

عنوان : ( مطالعه اثر تجويز خوراكي ويتامين C بر مقادير آهن، TIBC، اشباع ترانسفرين و فريتين سرم خون گوساله هاي ن )

نویسندگان: مهرداد مهری , حسام الدین سیفی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200370,
author = {مهری, مهرداد and سیفی, حسام الدین},
title = {مطالعه اثر تجويز خوراكي ويتامين C بر مقادير آهن، TIBC، اشباع ترانسفرين و فريتين سرم خون گوساله هاي ن},
booktitle = {هفتمين كنگره ملي خوردگي},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر تجويز خوراكي ويتامين C بر مقادير آهن، TIBC، اشباع ترانسفرين و فريتين سرم خون گوساله هاي ن
%A مهری, مهرداد
%A سیفی, حسام الدین
%J هفتمين كنگره ملي خوردگي
%D 2001

[Download]