نهمين كنفرانس مهندسي برق ايران , 2001-03-21

عنوان : ( بررسي ماهيت روند نوسانات قيمت (بازده سهام) در بازاربورس تهران )

نویسندگان: حمید خالوزاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200377,
author = {خالوزاده, حمید},
title = {بررسي ماهيت روند نوسانات قيمت (بازده سهام) در بازاربورس تهران},
booktitle = {نهمين كنفرانس مهندسي برق ايران},
year = {2001},
keywords = {سريهاي زماني - فرايندهاي اشوبگونه - تحليل نماي لياپونوف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي ماهيت روند نوسانات قيمت (بازده سهام) در بازاربورس تهران
%A خالوزاده, حمید
%J نهمين كنفرانس مهندسي برق ايران
%D 2001

[Download]