هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2000-04-20

عنوان : ( کنترل بلادرنگ و بهینه فیلترهای فعال قابل برنامه ریزی به منظور حذف هارمونیکها و ... )

نویسندگان: سیدمحمدرضا رفیعی , رضا قاضی , حمید تولیت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200378,
author = {رفیعی, سیدمحمدرضا and قاضی, رضا and حمید تولیت},
title = {کنترل بلادرنگ و بهینه فیلترهای فعال قابل برنامه ریزی به منظور حذف هارمونیکها و ...},
booktitle = {هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2000},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {هارمونیکها - ضریب قدرت - فیلترهای فعال - قابلیت برنامه ریزی - کنترل بلادرنگ - شبکه های عصبی پرسپرتون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل بلادرنگ و بهینه فیلترهای فعال قابل برنامه ریزی به منظور حذف هارمونیکها و ...
%A رفیعی, سیدمحمدرضا
%A قاضی, رضا
%A حمید تولیت
%J هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2000

[Download]