هشتمين كنفرانس مهندسي برق ايران , 2000-04-20

عنوان : ( تخمين حركت با استفاده از تبديل معادلات بازگشتي شار نوري به صورت غيربازگشتي )

نویسندگان: سیدعلی رضا سیدین ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200379,
author = {سیدین, سیدعلی رضا},
title = {تخمين حركت با استفاده از تبديل معادلات بازگشتي شار نوري به صورت غيربازگشتي},
booktitle = {هشتمين كنفرانس مهندسي برق ايران},
year = {2000},
keywords = {پردازش تصوير - ميدان حركت- شار نوري- تخمين حركت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمين حركت با استفاده از تبديل معادلات بازگشتي شار نوري به صورت غيربازگشتي
%A سیدین, سیدعلی رضا
%J هشتمين كنفرانس مهندسي برق ايران
%D 2000

[Download]