هشتمين كنفرانس مهندسي برق ايران , 2000-04-20

عنوان : ( طراحي فيلترهاي نوري چند لايه با استفاده از روش تبديل فوريه )

نویسندگان: میرمجتبی میرصالحی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200380,
author = {میرصالحی, میرمجتبی},
title = {طراحي فيلترهاي نوري چند لايه با استفاده از روش تبديل فوريه},
booktitle = {هشتمين كنفرانس مهندسي برق ايران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحي فيلترهاي نوري چند لايه با استفاده از روش تبديل فوريه
%A میرصالحی, میرمجتبی
%J هشتمين كنفرانس مهندسي برق ايران
%D 2000

[Download]